Jump to the main content block

Computer Center

Member

Chao-hsing Hsu   Center Chief

Chao-hsing Hsu
Ext:2100
Deputy:Hui-yu Shen
 

Digital Learning Section


Sheau-fang Shieh  Section Leader

Sheau-fang Shieh
Ext:2123
Deputy : Ming-jing Ho
 

Network Service Section


Hui-yu Shen  Section Leader

Hui-yu Shen
Ext:2100
Deputy : Chia-En He
 
Shi-peng Su  Staff

Shi-peng Su
Ext:2135
Deputy : Chia-En He
Chia-En He  Staff
Chia-En He
Ext:2133
Deputy : Shi-peng Su
 
 

Software Design Section


Ming-jing Ho  Section Leader

Ming-jing Ho
Ext:2120
Deputy : Rong-Hua Chen
 
Deng-zong Lin  Software engineer

Deng-zong Lin
Ext:2121
Deputy:Ming-jing Ho

 
  Staff

Rong-Hua Chen
Ext:2122
Deputy : Hsien Hua Ku

 
Hsien Hua Ku  Staff

Hsien Hua Ku
Ext:2124
Deputy : Rong-Hua Chen